Informacje dla Rodziców odnośnie powrotu dzieci do szkół i przedszkoli

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Przedszkole nr 220 w roku szkolnym 2020/2021  będzie czynne w godzinach

7:00-17:00

Dzieci z grup krócej pracujących będą łączone z grupami dłużej pracującymi.

Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, będziemy Państwa na bieżąco powiadamiać.

Bardzo proszę w tym szczególnym czasie przestrzegać zasad panujących w przedszkolu, w tym rekomendowanych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka. Zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to łatwe, ale dla bezpieczeństwa dzieci WSZYSCY musimy przestrzegać reżimu sanitarnego.

Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola do godziny 8:30

Do przedszkola może z dzieckiem wejść jedna osoba dorosła. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko MUSI mieć zasłonięte usta i nos oraz użyć płynu dezynfekującego do rąk. 

Do przedszkola mogą przychodzić tylko i wyłącznie dzieci i osoby przyprowadzające bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych, i których domownicy nie przebywają   w kwarantannie, w izolacji domowej.

Rodzic/opiekun dziecka nie może wchodzić na teren placówki poza wyznaczoną strefę (szatnia) z zachowaniem dystansu społecznego.

W obecnej sytuacji dzieci nie mogą przynosić do przedszkola zabawek.

Przedszkole dołoży wszelkich starań żeby zapewnić Państwa dzieciom maksimum bezpieczeństwa na terenie placówki w czasie trwania epidemii. Proszę jednocześnie pamiętać, że mimo dołożenia wszelkiej staranności przez organ prowadzący i kadrę placówki, może dojść do zakażenia, gdyż część przypadków przebiega całkowicie bezobjawowo. Za tego rodzaju zdarzenia przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

Procedury i wytyczne edukacyjne w czasie epidemii, znajdziecie Państwo klikając w poniższe linki:

Warszawskie wytyczne edukacyjne http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22370-warszawskie-wytyczne-edukacyjne-w-czasie-pandemii

Procedura http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22369-zasady-bezpieczenstwa-w-szkolach-od-wrzesnia

Wytyczne i rozporządzenie MEN  http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22365-wytyczne-i-rozporzadzenia-men-dotyczace-nowego-roku-szkolnego

Zobowiązuję Państwa do zapoznania się z nimi przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola.

W załączniku znajduje się również OŚWIADCZENIE i ZGODA. Prosimy o wydrukowanie i podpisanie załączonej karty, która w momencie przyprowadzenia dziecka do przedszkola musi być przekazana pracownikowi szatni. 

 

Oświadczenie i zgoda musi zawierać podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych. 

z wyrazami szacunku

Marzenna Turczyńska – dyrektor

 

ZAŁĄCZNIKI:

List MEN

List Prezydenta Warszawy

Oświadczenie i zgoda

Zasady 1

Skip to content