O nas

Nasze przedszkole mieści się na terenie dzielnicy Praga Południe, budynek usytuowany jest w środku osiedla. Posiadamy wielki plac zabaw. Zapraszamy Rodziców, którzy zdecydują oddać nam swoje dzieci pod opiekę.

Posiadamy 4 słoneczne, przestronne sale dydaktyczne wyposażone w zabawki, pomoce i gry. Przy Przedszkolu jest ogród, na którym znajduje się sprzęt terenowy dostosowany do możliwości wiekowych dzieci. Przestrzeń ogrodu daje możliwość różnorodnych zabaw prowadzonych na jego terenie.

Wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna prowadzi zajęcia planowane oraz zajęcia wychodzące naprzeciw wyrażanym przez dzieci zainteresowaniom a także wychodzącym z ich inicjatywy. Praca nauczycielek oparta jest na formule stylu otwartego i aktywnych metod dydaktyczno-wychowawczych w celu pobudzania ich rozwoju psychofizycznego ,wyzwalania inicjatywy i potencjału twórczego. Poza planowanymi zajęciami dydaktycznymi, które odbywają się w godzinach przedpołudniowych organizowane są na życzenie rodziców zajęcia dodatkowe.

Na stałe współpracujemy z lokalną biblioteką dziecięcą przy ul. Walewskiej 7a, gdzie nasi wychowankowie już od najmłodszych grup maja możliwość uczestniczenia w dedykowanych specjalnie dla nich zajęciach bibliotecznych.

Od 2018 roku współpracujemy z centrum kultury przy ulicy Podskarbińskiej, gdzie 4, 5 i 6 latki z naszego przedszkola regularnie uczestniczą w zajęciach mających na celu ich rozwój muzyczno-manualny i rozwój kulturalny.