O nas

Nasze przedszkole mieści się na terenie dzielnicy Praga Południe, budynek usytuowany jest
w środku osiedla. Od 2018 roku została otwarta filia naszego przedszkola, która znajduje się po drugiej stronie ulicy, obok biblioteki. Posiadamy wielki plac zabaw. Zapraszamy Rodziców, którzy zdecydują oddać nam swoje dzieci pod opiekę.

Posiadamy 6 słonecznych, przestronnych sal dydaktycznych w budynku głównym i 3 sale dydaktyczne w fili, które są wyposażone w zabawki, pomoce i gry. Przy przedszkolu jest ogród, na którym znajduje się sprzęt terenowy dostosowany do możliwości wiekowych dzieci. Przestrzeń ogrodu daje możliwość różnorodnych zabaw prowadzonych na jego terenie.

Wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna prowadzi zajęcia planowane oraz zajęcia wychodzące naprzeciw wyrażanym przez dzieci zainteresowaniom a także wychodzącym z ich inicjatywy. Praca nauczycielek oparta jest na formule stylu otwartego i aktywnych metod dydaktyczno-wychowawczych w celu pobudzania ich rozwoju psychofizycznego, wyzwalania inicjatywy
i potencjału twórczego. Poza planowanymi zajęciami dydaktycznymi, które odbywają się
w godzinach przedpołudniowych organizowane są na życzenie rodziców zajęcia dodatkowe.

Na stałe współpracujemy z lokalną biblioteką dziecięcą przy ul. Walewskiej 7a, gdzie nasi wychowankowie już od najmłodszych grup mają możliwość uczestniczenia w dedykowanych specjalnie dla nich zajęciach bibliotecznych.

 

 

Skip to content