Programy i projekty w jakich bierzemy udział w roku szkolnym 2022/2023

Programy i projekty w jakich bierzemy udział w roku szkolnym 2022/2023.

 1. „Czyściochowe przedszkole”
  Cel programu:
  Dzieci realizują 6 obszarów związanych z dbaniem o higienę:

  • higienę jamy ustnej;
  • czystości dłoni;
  • higienę nosa i ucha;
  • zasady korzystania z toalety;
  • mycie ciała i dbanie o włosy;
  • pielęgnację i ochronę skóry.”
 2. „Więcej wiem mniej rozumiem”
  Cel programu:
  Zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne poprzez zmianę nawyków higienicznych oraz docenienie roli i wykonywanie szczepień ochronnych.

  1. Zwiększenie wiedzy na temat chorób związanych z nieprzestrzeganiem higieny.
  2. Wykształcenie i utrwalenie nawyków higienicznych wśród dzieci w miejscach zagrożeń:
   • zwiększenie nadzoru nad warunkami higieny i realizowanymi zaleceniami higienicznymi (HDM, HŻŻ);
   • toaleta (dom, szkoła);
   • kuchnia i jej otoczenie (przed jedzeniem i przygotowywanie posiłków);
   • zabawa ze zwierzętami;
   • nowe strefy klimatyczne.
  3. Zwiększenie umiejętności rozpoznawania dróg zakażeń.
  4. Zwiększenie wrażliwości dzieci na zachowania higieniczne w czasie swojej choroby i choroby innych.
  5. Wzrost wiedzy o roli i znaczeniu szczepień ochronnych wśród rodziców, opiekunów, nauczycieli (obowiązkowych i zalecanych).
  6. Zwiększenie wiedzy o zagrożeniach chorobami zakaźnymi w innych strefach klimatycznych i ich zapobieganie.
 3. Mali Wielcy Odkrywcy – „Eksperymenty”
  Celem programu Mali Wielcy Odkrywcy jest propagowanie edukacji przez zachęcanie dzieci do przeprowadzania doświadczeń. Program ma zainteresować dzieci nauką i wzbudzić w nich chęci do poznawania otaczającego je świata. Zajęcia są pełne eksperymentów, doświadczeń i praktycznych obserwacji.”
 4. „Bajki – Pomagajki” – magiczna moc bajkoterapii. Ogólnopolski Project Edukacyjny.
  Celem projektu jest wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc w przezwyciężaniu lęków wieku przedszkolnego oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych. Budowaniu pozytywnych emocji oraz radzeniu sobie z trudnościami. Dostarczenie dzieciom przyjemności, relaksu, redukowaniu negatywnych emocji.
 5. Czyste powietrze wokół nas
  Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi. Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” realizowany jest od 2008 roku. Program jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego.
 6. „Moje miasto bez elektrośmieci”
  Celem programu jest podnoszenie świadomości społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin i dzieci, w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Zachęcanie do oddawania elektrośmieci oraz zużytych baterii do punktów zbierania lub innych miejsc wyspecjalizowanych do ich odbioru. Budowanie wartości recyklingu zużytych sprzętów jako elementu niezbędnego w procesie ochrony środowiska naturalnego.
 7. LogoSensoryka
  Realizacja programu ma na celu:

  • Wspomaganie edukacji językowej dziecka, rozbudzenie aktywności słownej, rozwijanie sprawności związanych z komunikacją językową.
  • Usprawnienie narządów mowy oraz aktywności językowej poprzez ćwiczenia logorytmiczne: słowne, muzyczne, sensoryczne i ruchowe.
  • Wspieranie rozwoju dziecka poprzez zaangażowanie zmysłów konstruktywną zabawą.
 8. WWF – Program z Pandą.
  W czwartej edycji programu dzieci poznają świat przyrody, nauczą się sposobów jego ochrony. Podczas realizacji programu będą realizowane 4 obszary:

  • Niedźwiedź brunatny – omawia temat różnorodności biologicznej
  • Niedźwiedź polarny – eksploruje zagadnienia związane z ochroną klimatu
  • Panda wielka pomoże zmienić placówkę edukacyjną w miejsce sprzyjające środowisku
  • Panda mała – przeprowadza przez temat siedlisk
Skip to content