Programy i projekty w jakich bierzemy udział w roku przedszkolnym 2022/2023

Programy i projekty w jakich bierzemy udział w roku szkolnym 2022/2023.

 

1. „Czyściochowe przedszkole”.

Cel programu:

Dzieci realizują 6 obszarów związanych
z dbaniem o higienę:

– higienę jamy ustnej;

– czystości dłoni;

– higienę nosa i ucha;

– zasady korzystania z toalety;

– mycie ciała i dbanie o włosy;

– pielęgnację i ochronę skóry.

 2. „Więcej wiem mniej rozumiem” Cel programu:

Zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne poprzez zmianę nawyków higienicznych oraz docenienie roli i wykonywanie szczepień ochronnych.

 • Zwiększenie wiedzy na temat chorób związanych z nieprzestrzeganiem higieny.
 • Wykształcenie i utrwalenie nawyków higienicznych wśród dzieci w miejscach zagrożeń:
  • zwiększenie nadzoru nad warunkami higieny i realizowanymi zaleceniami higienicznymi (HDM, HŻŻ);
  • toaleta (dom, szkoła);
  • kuchnia i jej otoczenie (przed jedzeniem i przygotowywanie posiłków);
  • zabawa ze zwierzętami;
  • nowe strefy klimatyczne.
 • Zwiększenie umiejętności rozpoznawania dróg zakażeń.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na zachowania higieniczne w czasie swojej choroby i choroby innych.
 • Wzrost wiedzy o roli i znaczeniu szczepień ochronnych wśród rodziców, opiekunów, nauczycieli (obowiązkowych i zalecanych).
 • Zwiększenie wiedzy o zagrożeniach chorobami zakaźnymi w innych strefach klimatycznych i ich zapobieganie.

3. Misia w Europie.
Celem projektu jest zapoznanie dzieci z dziedzictwem Europy.
W podróż po Europie zabierze dzieci urocza mysz Mysia, która w ciekawy sposób opowie
o niesamowitych zakątkach tego kontynentu.

4.Mali Wielcy Odkrywcy – „Eksperymenty”

Celem programu Mali Wielcy Odkrywcy jest propagowanie edukacji przez zachęcanie dzieci do przeprowadzania doświadczeń. Program ma zainteresować dzieci nauką i wzbudzić w nich chęci do poznawania otaczającego je świata. Zajęcia są pełne eksperymentów, doświadczeń i praktycznych obserwacji.

 5. „Bajki – Pomagajki” – magiczna moc bajkoterapii. Ogólnopolski Project Edukacyjny.

Celem projektu jest wspomaganie rozwoju dziecka, pomoc w przezwyciężaniu lęków wieku przedszkolnego oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych. Budowaniu pozytywnych emocji oraz radzeniu sobie z trudnościami. Dostarczenie dzieciom przyjemności, relaksu, redukowaniu negatywnych emocji.

 

 6. „Dookoła Polski” – Bliżej Przedszkola.
Celem projektu jest propagowanie idei lokalnego patriotyzmu. Kształtowanie postaw patriotycznych. Rozbudzenie miłości do ojczyzny. Poszerzanie wiedzy o Polsce a także o jej poszczególnych regionach. Nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

 

7.”Skąd się biorą produkty ekologiczne” – ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli. Stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Celem programu jest zwiększanie świadomości
i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Główne założenie programu:

 • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
 • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych.

8. „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 6,5 miliona dzieci. W tym roku po raz 13. dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w całym kraju wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

 

9. Czyste powietrze wokół nas

Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców
w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi. Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” realizowany jest od 2008 roku. Program jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego.

 10. „Moje miasto bez elektrośmieci

Celem programu jest podnoszenie świadomości społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin i dzieci, w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Zachęcanie do oddawania elektrośmieci oraz zużytych baterii do punktów zbierania lub innych miejsc wyspecjalizowanych do ich odbioru. Budowanie wartości recyklingu zużytych sprzętów jako elementu niezbędnego w procesie ochrony środowiska naturalnego.

 

 

Skip to content